หน้าแรก


โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5185 , 0-2311-5196 โทรสาร 0-2311-5317 , 0-2332-5040

E-mail pkschool@prakanong.ac.th

เวลาเปิดปิด 8:00 – 16:00

กลุ่มบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

เพจอื่นๆ ในโรงเรียน