Select language
 
 
ห้องเรียนดิจิตอล
Username
Password
 สมัครสมาชิกใหม่
 
เมนูหลัก
 แผนที่เข้าโรงเรียน
 คณะผู้บริหารโรงเรียน
 ครูภาษาไทย
 ครูคณิตศาสตร์
 ครูวิทยาศาสตร์
 ครูสังคมศึกษาฯ
 ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
 ครูศิลปะ
 ครูการงานอาชีพฯ
 ครูภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สำนักงาน
 
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองนักเรียน

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 โครงสร้างบริหารโรงเรียน

 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน

 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
Port Teacher
ผลงานของครู

 
คลังข้อสอบ
ระดับชั้น ม.1 - ม.5 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2550
 
วันที่: 11/2/2008 - 15/2/2008
รายละเอียด
- ระดับชั้น ม.1 - ม.5 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2550
หน่วยงาน : วิชาการ
ผู้ประสานงาน : วิชาการ
ตั่งแต่เวลา 0:00 ถึง 0:00
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster