ห้องเรียนดิจิตอล
Username
Password
Register Newuser
 
เมนูหลัก
 
 แผนที่เข้าโรงเรียน
 ประวัติ
 เกียรติประวัติ
 คณะผู้บริหารโรงเรียน
 ครูภาษาไทย
 ครูคณิตศาสตร์
 ครูวิทยาศาสตร์
 ครูสังคมศึกษาฯ
 ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
 ครูศิลปะ
 ครูการงานอาชีพฯ
 ครูภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สำนักงาน
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน

งานสื่อและนวัตกรรม
งานสารสนเทศ
Facebook โรงเรียน
Facebook งานแนะแนว
Facebook งานวัดผล
Facebook งานโสตฯ

 
คลังข้อสอบ
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 

   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   สพท. กทม. เขต 1
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   ครูบ้านนอกดอทคอม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   กองทุนกู้ย้ม (กยศ.)
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   UTQ
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ระดับชั้น ม.1 - ม.5 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2550
 
วันที่: 11/2/2008 - 15/2/2008
รายละเอียด
- ระดับชั้น ม.1 - ม.5 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2550
หน่วยงาน : วิชาการ
ผู้ประสานงาน : วิชาการ
ตั่งแต่เวลา 0:00 ถึง 0:00
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : webmaster