ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
ประวัติ
เกียรติประวัติ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1   
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.2    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.3    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.6
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2/2560
 
ตารางสอนระดับชั้น ม.1
ตารางสอนระดับชั้น ม.2
ตารางสอนระดับชั้น ม.3
ตารางสอนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนระดับชั้น ม.6
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองและศิษย์เก่าพ.ข.สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอแจ้งกิจกรรมของ รร. ดังนี้ 


 
พิธีรับมอบสนามฟุตบอล

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นตัวแทนในการรับมอบสนามฟุตบอลอย่างเป็นทางการ ตามโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้ “King Power Thai Power พลังคนไทย” โดยมีคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ส่งมอบ โดยมีนายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีด้วย

การรับมอบสนามฟุตบอลอย่างเป็นทางการ ตามโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทยภายใต้ “King Power Thai Power พลังคนไทย” เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 7 คนเล่น และโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่ 15 ที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้มอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้ใช้ประโยชน์ด้านการกีฬา ทั้งนี้นอกจากจะทำให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายแข็งแรง มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำในช่วงเวลาว่างแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นกีฬาฟุตบอล อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด
หล่อเทียนพรรษา 2561

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม
วันบัสตีย์ เป็นวันชาติของฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ในประเทศฝรั่งเศส
วันดังกล่าวถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า "งานเฉลิมฉลองแห่งชาติ" (La Fête Nationale)
กิจกรรมวัน "ทานาบาตะ"

เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม เทศกาลสำคัญของประเทศญี่ปุ่น
"ทานาบาตะ" ซึ่งตรงกับวันที่ 7  เดือน 7  ของทุกปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน
แผนการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ที่สนามศุภชลาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคณะกองลูกเสือหลวง กองเสือป่า ลูกเสือขนนก
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีในครั้งนี้
กว่า 2,000 คน
จัดติววิชา GAT ความคิดเชื่อมโยง

          สหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 21 โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาม่า , Bissin , Mont Fleur
และ Richesse ร่วมกับ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
จัดกิจกรรม “Sahapat Admission onthe Road 2018#21”
         ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยมีนางสาวณภัทร สหคุณชัย ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้กำกับ ดูแล ตลอดกิจกรรมและมีวิทยากร ครูพี่เมฆ : วันชนะ หมั่นงาน
จัดติววิชา GAT ความคิดเชื่อมโยง ให้กับนักเรียนชั้น ม. 5 และ ม.6 สำหรับโครงการนี้
จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 ภายใต้โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์"
ซึ่งในปีนี้จัดติวพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 1-6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่สำคัญโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเป็นศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณ boardband
news
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster