ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1   
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.2    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.3    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.6
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2/2560
 
ตารางสอนระดับชั้น ม.1
ตารางสอนระดับชั้น ม.2
ตารางสอนระดับชั้น ม.3
ตารางสอนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนระดับชั้น ม.6
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวทุกคน รายงานตัวในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 เวลา 09.00 น. และให้นำบัตรประจำตัวสอบแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงเรียน และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

-----> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม. 1
-----> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม. 4
ประกาศผลการพิจารณานักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4

ตามที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้พิจารณานักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ผลการพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน ดังนี้

-----> ประกาศผลการพิจารณา
-----> รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา

การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

             การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการออกแบบการเรียนรู้
จากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
อบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์


            เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ได้จัดอบรมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา "เรื่อง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์"
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4
ตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560

         
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
ณ ลานโดม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โดยมี นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธาน
แนะแนวการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท อำนวยการ
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน
ออกแนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

 
ข่าว : ครูลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์ / ภาพ : งานแนะแนวการศึกษา
news
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster