ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 เครือข่ายผู้ปกครองและครู

 
เมนูหลัก
 
 แผนที่เข้าโรงเรียน
 คณะผู้บริหารโรงเรียน
 ครูภาษาไทย
 ครูคณิตศาสตร์
 ครูวิทยาศาสตร์
 ครูสังคมศึกษาฯ
 ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
 ครูศิลปะ
 ครูการงานอาชีพฯ
 ครูภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
เรียนเชิญเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับ ผอ.

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
 
ประกาศนักเรียนโควต้า

ให้นักเรียนที่มีรายช่ื่อ รายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2560 
สอบราคาจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจำปีการศึกษา 2560 
รับย้ายนักเรียน ม.2,ม.3ฒม.5 และ ม.6

นักเรียนที่มีความประสงค์จะย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ในระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ ประตู 8 อาคาร 2 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ในเวลาราชการ โดยให้เอกสาร สมุดพก หรือ ปพ.1 ที่มีผลการเรียนไปยื่น ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ยังไม่ต้องยื่น 

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลนักเรียน ม.3 เดิมเข้าเรียนต่อ ม.4

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ด้านล่างหอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย หากนักเรียนไม่รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ปฏิทินเดือนมีนาคม 2560
พิธีศตมวาร 100 วัน
         วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.ไพบูลย์  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย มูลนิธีิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ตลอดจนนักเรียน คณะุครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย แปรอักษรเพื่อ ร่วมแสดงความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบ 100 วันแห่งการสวรรคต (สตมวาร )
กิจกรรม "พ.ข. นิทรรศน์ 59"


วันที่ 18 มกราคม 2560 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
"พ.ข. นิทรรศน์ 59"ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคณะครู
นักเรียนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่มีส่วนช่วยทำให้การจัดกิจกรรมในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
วันครู ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศ วันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ได้จัดงานวันครู
ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
การโหลด Application StudentD และการดูสถิตินักเรียน
การปักเครื่องหมายนักเรียนและเสื้อพลศึกษาของโรงเรียน
    การปักเครื่องหมายโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
    การปักเครื่องหมายโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข่าวแนะแนวการศึกษา (รับตรง)

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

news
Prakhanong Pittayalai Sport Day 2014
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร  ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร  สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster