ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
ประวัติ
เกียรติประวัติ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1   
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.2    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.3    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.6
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2/2560
 
ตารางสอนระดับชั้น ม.1
ตารางสอนระดับชั้น ม.2
ตารางสอนระดับชั้น ม.3
ตารางสอนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนระดับชั้น ม.6
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดอื่น ๆ โปรดรอนะคะ 
ประชาสัมพันธ์ "งานรวมใจรัก พ.ข. 60 ปี"
สมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย กำหนดจัดงาน รวมใจรัก พ.ข. 60 ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยครบรอบ 60 ปี
2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและชุมชน
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
4. เพื่อหารายได้ปรับปรุงที่ทำการของสมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย

----->ติดตามรายละเอียดได้จาก Facebook : สมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย 
 

 
ไว้อาลัยคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้แสดงความไว้อาลัยแก่การจากไปของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มคิง พาวเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเป็นผู้มอบสนามหญ้าเทียมให้กับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ในนามของบุคลากรโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ศรีวัฒนประภา ด้วย @ภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยอินทนิลเกมส์ 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี อินทนิลเกมส์ 2561
โดยมี นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
Integrated Camp (Sci-Math-Eng)

เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2561  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ได้พานักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม 
Integrated Camp (Sci-Math-Eng) @ The Princess Beach Resort & Spa
ณ จังหวัดระยอง
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ


 
เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2561 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระโขนพิทยาลัย
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ปราจีนบุรี
คุรุกุษิณาลัย 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรม "คุรุกุษิณาลัย 2561" ให้แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ปราจีนบุรี

 

สารสัมพันธ์พระโขนงพิทยาลัย

ดาวน์โหลด "สารสัมพันธ์พระโขนงพิทยาลัย"
วารสารเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมประดับเข็มเครื่องหมายโรงเรียน

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมประดับเข็ม
เครื่องหมายโรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรักและภูมิใจในสถาบันของตน
โดยมี นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยได้จัดให้มีพิธีมอบโล้ให้กับครู
ผู้เป็นแบบอย่างด้านเสียสละและอุทิศตนให้แก่งานส่วนรวม ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปกครองดีเด่น และ
กรรมการสมาคมผู้เป็นแบบอย่าง การมอบทุนการศึกษาและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

P.K. Station Film เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
news
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster