ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 เครือข่ายผู้ปกครองและครู

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
รับสมัครครูแนะแนว

 รับสมัครครูแนะแนว 1 อัตรา  

>>>  รายละเอียดการรับสมัคร   คลิกที่นี่ 

ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

   ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 

       ประกาศสอบราคาจ้าง         เอกสารสอบราคาจ้าง         เงื่่อนไขการจ้างครูต่างประเทศ

บทนิยาม                         บัญชีเอกสารส่วนที่ 1          บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

 เเบบหนังสือค้ำประกัน         หนังสือมอบอำนาจ             ใบเสนอราคา
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ที่จะต้องทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 กรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนทำกิจกรรมในโรงเรียน
----> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามตัวอักษร 
----> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามห้องเรียน
----> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนการเรียน 
----> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสองที่จะต้องมอบตัว
----> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3/5-6 ที่จะต้องมอบตัว 
----> ตารางเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

----> ตารางเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
1.  นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐานระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00-15.00 น. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ทั้ง 5 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งผ่านนักเรียนมายังผู้ปกครองอีกครั้ง
 
2.  นักเรียนระหว่างชั้น มอบตัวเวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 
การปักเครื่องหมายนักเรียนและเสื้อพลศึกษาของโรงเรียน
    การปักเครื่องหมายโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
    การปักเครื่องหมายโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การโหลด Application StudentD และการดูสถิตินักเรียน
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม
ปฏิทินเดือนเมษายน 2560
กิจกรรม "พ.ข. นิทรรศน์ 59"


วันที่ 18 มกราคม 2560 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
"พ.ข. นิทรรศน์ 59"ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคณะครู
นักเรียนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่มีส่วนช่วยทำให้การจัดกิจกรรมในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
พิธีศตมวาร 100 วัน
         วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.ไพบูลย์  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย มูลนิธีิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ตลอดจนนักเรียน คณะุครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย แปรอักษรเพื่อ ร่วมแสดงความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบ 100 วันแห่งการสวรรคต (สตมวาร )
วันครู ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศ วันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ได้จัดงานวันครู
ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ข่าวแนะแนวการศึกษา (รับตรง)

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

news
Prakhanong Pittayalai Sport Day 2014
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster