ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1   
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.2    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.3    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.6
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2/2560
 
ตารางสอนระดับชั้น ม.1
ตารางสอนระดับชั้น ม.2
ตารางสอนระดับชั้น ม.3
ตารางสอนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนระดับชั้น ม.6
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น

ประกาศโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น (อ411) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่  

รับสมัครครูอัตราจ้างแนะแนว 1 อัตรา
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560  นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2560 - ต้อนรับปีใหม่ 2561ณ ลานโดม-อเนกประสงค์
ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจ ใฝ่่คุณธรรม
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยเสริมสร้างมงคลให้แก่ชีวิต 
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
วันที่ 5 มกราคม 2560
กิจกรรมวันคริสต์มาส
       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม "วันคริสต์มาส"
โดยมีนายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
 
การะเกดเกมส์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรม การเกดเกมส์ "การแข่งขันกีฬาคณะสี ครั้งที่ 34"
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

         วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธานใน พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ได้มีผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
กีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบซจสิริ

      
       วันที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นำโดยนางอรทัย พรโกศลสิริเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดขนงพิยาลัย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
"กีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบซจสิริ" ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
       ทั้งนี้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนกองเชียร์
จากนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 20,000 บาท
สำหรับผลการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้รับรางวัล ดังนี้
    รางวัลชนะเลิศ ประเภทกองเชียร์
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทผู้นำเชียร์
    รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ประเภทขบวนพาเหรด
    รางงัลชมเชยอันดับที่ 2 ประเภท Sport Dance
เข้าร่วมงาน SBC OPEN HOUSE 2017

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเข้าร่วมงาน
SBC OPEN HOUSE 2017 ได้รับรางวัลดังนี้
**รายการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ**
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้เงินรางวัล 2,000 บาท
**การแข่งขันอ่านบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ**
นายณัฐชนพงษ์ เธียรวรคุณ ม.5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รับเงินรางวัล 2,000 บาท
  - ขอขอบคุณ อ.เสาวลักษณ์ แพทอง อ.ศิรินภา ไชยราช อ.วิมล ขาสันเทียะ
และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ที่ฝึกซ่อมนักเรียนในช่วงระหว่างการแข่งขัน
**การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน**
นางสาวธมลวรรณ งามสมมาศ ม.5/7
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินรางวัล 500 บาท
**รายการตอบปัญหาภาษาจีน**
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้เงินรางวัล 2,000 บาท
 ขอขอบคุณ อ. วิชนี อนุสรณ์ขาวผ่อง Miss. Yao Chen Miss. Yin Xiu Ping
และคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่านที่ฝึกซ่อมนักเรียนในช่วงระหว่างการแข่งขัน
news
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster