ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
ประวัติ
เกียรติประวัติ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1   
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.2    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.3    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.6
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2/2560
 
ตารางสอนระดับชั้น ม.1
ตารางสอนระดับชั้น ม.2
ตารางสอนระดับชั้น ม.3
ตารางสอนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนระดับชั้น ม.6
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สารสัมพันธ์พระโขนงพิทยาลัย

ดาวน์โหลด "สารสัมพันธ์พระโขนงพิทยาลัย"
วารสารเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมประดับเข็มเครื่องหมายโรงเรียน

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมประดับเข็ม
เครื่องหมายโรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรักและภูมิใจในสถาบันของตน
โดยมี นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยได้จัดให้มีพิธีมอบโล้ให้กับครู
ผู้เป็นแบบอย่างด้านเสียสละและอุทิศตนให้แก่งานส่วนรวม ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปกครองดีเด่น และ
กรรมการสมาคมผู้เป็นแบบอย่าง การมอบทุนการศึกษาและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

P.K. Station Film เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ
ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ


 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้แทนชุมชน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองและศิษย์เก่าพ.ข.สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โครงการพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
news
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster