ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
ประวัติ
เกียรติประวัติ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2/2560
 
ตารางสอนระดับชั้น ม.1
ตารางสอนระดับชั้น ม.2
ตารางสอนระดับชั้น ม.3
ตารางสอนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนระดับชั้น ม.6
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวเข้า ม.1 รอบสอง
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 รอบสอง ปีการศึกษา 2562

-----> คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวเข้า ม.4 รอบสอง
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 รอบสอง ปีการศึกษา 2562

-----> คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศรับสมัครร้านขายอาหารในโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ประกาศรับสมัครร้านขายอาหารในโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

------->  รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ ให้นักเรียนที่มีชื่อดังกล่าว มอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

-----> คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว ห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
------> คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่มีสิทธิมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562  
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบสอง
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) 
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 
กิจกรรม พ.ข.นิทรรศน์ 62
ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ร่วมงาน พ.ข.นิทรรศน์'62 "6 ทศวรรษแห่งการเรียนรู้"

"คุณธรรมสัญจร ชั้น ม.4"
           คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปทำกิจกรรม "คุณธรรมสัญจร"
 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ ค่ายวอร์คแรลลี่ เนวี่บลูทีม สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม ค่านิยมพื้นฐาน ส่งเสริมให้ทำความดี มีจิตสาธารณะ 
สวัสดีปีใหม่ 2562
เนื่องในวาระดิถึขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยขอส่งความสุขมายังผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอให้มีความสุข เจริญด้ายอมยุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติด้วยเทอญ
 
กิจกรรมวันมหาธีรราช
23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เปี่ยมแสง หัวหน้าฝ่ายบุคคล เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 
สารสัมพันธ์พระโขนงพิทยาลัย

ดาวน์โหลด "สารสัมพันธ์พระโขนงพิทยาลัย"
วารสารเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
news
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster