ค้นหา  
username
password
 
เมนูหลัก
 แผนที่เข้าโรงเรียน
 คณะผู้บริหารโรงเรียน
 ครูภาษาไทย
 ครูคณิตศาสตร์
 ครูวิทยาศาสตร์
 ครูสังคมศึกษาฯ
 ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
 ครูศิลปะ
 ครูการงานอาชีพฯ
 ครูภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สำนักงาน
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองนักเรียน

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 โครงสร้างบริหารโรงเรียน

เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
Port Teacher
ผลงานของครู

เว็บไซต์ภายในโรงเรียน

 
 

   ประกาศรับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา  1 ตำแหน่ง   

      >>  รายละเอียดการรับสมัคร 1    >> รายละเอียดการรับสมัคร  2

 
 
รายชื่อนักเรียน ม.1(รอบสอง)
 
----> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียนในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 

*** ให้นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ดำเนินการดังนี้
1. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพชรพระโขนง
โดยเตรียมหลักฐานดังนี้
  1.1 ใบ ปพ.1 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
  1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา,มารดา,และนักเรียน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
  1.3 สูติบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
  1.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
...ถ้าไม่มีใบ ปพ.1 จะไม่รับมอบตัวทุกกรณี...
2. ค่าเรียนปรับพื้นฐานวันที่ 20-29 เมษายน 2559 จำนวน 700 บาท
3. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น


 
 
 
การปักเครื่องหมายนักเรียนและเสื้อพลศึกษาของโรงเรียน
 
    การปักเครื่องหมายโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
    การปักเครื่องหมายโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ที่มีสิทธิมอบตัว
 

-----> นักเรียนรวมตัวตามห้องเรียน ณ ใต้ถุนหอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
-----> ผู้ปกครองขึ้นหอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
-----> มีชุดพละจำหน่าย เสื้อ-กางเกงวอร์ม  ตัวละ 200 บาท กระเป่านักเรียน 250 บาท
-----> รายจ่ายมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน 700 บาท นอกนั้นยังไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
ประกาศผลพิจารณา ม.4(รอบสอง)
 
 
 
ประกาศผลการสอบ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559
 

*** คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ***

ให้นักเรียนที่สอบได้ทุกคน รายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 
 
ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ(รอบสอง)
 
 

...คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ...

ให้นักเรียนที่มีชื่อสอบผ่าน รายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 
 
ผลการพิจารณานักเรียนเสริมชั้น
 
 
...คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ...

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวและมอบตัววันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพชรพระโขนง อาคาร 2 ชั้น 1
 
 
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบสอง)
 
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 (รอบสอง) ปีการศึกษา 2559
วันที่รับสมัคร : 6-8 เมษายน 2559
สถานที่ : กลุ่มบริหารวิชาการ ประตู 8 อาคาร 2 ชั้น 1
เวลา : 08.30 - 16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 9 เมษายน 2559 
                                        เวลา 08.30 น. ณ ห้องเพชรพระโขนง อาคาร 2 ชั้น 1 
มอบตัว : วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
คุณสมบัติ : มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน = 2.30 ขึ้นไป
หลักฐาน : 1. ใบ ปพ.1
                2. ผลการสอนระดับชาติ (O-Net) 
                3. รูปถ่ายขนาด 1.5" จำนวน 1 ใบ 

หมายเหตุ : ไม่มีการสอบคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยและ O-Net อย่างเดียว

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2311-5185 ต่อ 113 ***
 
 
แจ้งความจำนง ม.1 (รอบสอง)
 
นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนชั้น ม.1 (รอบสอง) 
แจ้งความจำนง : วันที่ 6-10 เมษายน
ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 17 เมษายน 2559
มอบตัว : วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 
หลักฐาน : 1. ใบ ปพ.1
                2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)
                3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่-นักเรียน
                4. รูปถ่ายขนาด 1.5" จำนวน 3 ใบ 

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2311-5185 ต่อ 113 ***
 
 
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558
 

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันเกียรคิยศ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อเป็นรางวันแห่งความภาคภูมิใจฯ
 
 
ค่ายลูกเสือม.1-ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558
 

การเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
 
 
ค่ายลูกเสือม.3 ประจำปีการศึกษา 2558
 
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พานักเรียนชั้น ม.3 ไปเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายวีระพงษ์ พรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการค่าย
 
 
ข่าวแนะแนวการศึกษา (รับตรง)
 

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

 
 
news
 
Prakhanong Pittayalai Sport Day 2014
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
 
 
 
ผู้อำนวยการ

นายไพบูลย์  กล้าหาญ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
มุมผู้บริหาร
ส่งข้อความถึงผู้บริหาร
สื่อการสอนของครู
ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์ความรู้หนังสือออนไลน์

 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster