Select language
 
 
ห้องเรียนดิจิตอล
Username
Password
 สมัครสมาชิกใหม่
 
เมนูหลัก
 แผนที่เข้าโรงเรียน
 คณะผู้บริหารโรงเรียน
 ครูภาษาไทย
 ครูคณิตศาสตร์
 ครูวิทยาศาสตร์
 ครูสังคมศึกษาฯ
 ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
 ครูศิลปะ
 ครูการงานอาชีพฯ
 ครูภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สำนักงาน
 
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองนักเรียน

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 โครงสร้างบริหารโรงเรียน

 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
Port Teacher
ผลงานของครู

 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน

 
 
   
 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด
 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด  คลิ๊กที่นี่ 
 
   
 
วีดิทัศน์งานมุทิตา เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2558
 
วีดิทัศน์ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ขอขอบคุณ..คุณการันยภาส ณฐเดชสมบัติศิริ
ที่จัดทำวีดิทัศน์นี้ค่ะ
*** คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ ***
 
   
 
ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
 

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร ได้ศึกษาดูงาน ...สถานศึกษาพอเพียง... ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยมีรองอรทัย พรโกศลสิริเลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นหัวหน้าคณะ ในนามของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าของโครงการบ้านของพ่อ อ.ชัยวุฒิ-อ.ชลดา ซัววงษ์ ตลอดจนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดียิ่ง แม้จะมีสายฝนพรำ ๆ ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาดูงาน
 
   
 
อบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยมีนายวีระพงษ์ พรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
 
   
 
การฝึกอบรมทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ
 
วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดอบรมทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 
   
 
การอบรมหลอมแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559
 
วันที่ 28-29 กันยายน 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้จัดอบรม การหลอมแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยมีนายไพบูลย์ กล้าหาญ เป็นประธาน
 
   
 
ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
วันที่ 25-27 กันยายน 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้พานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไปเข้าค่าย English Camp ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายไพบูลย์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย
 
   
 
งานเกษียณอายุราชการ 2558
 

วันที่ 24 กันยายน 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่ครูจำนวน 7 ท่าน โดยมีนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางนา-พระโขนง ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้มีอดีตผู้บริหาร ชมรมครูอาวุโสฯ และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน
 


6 กันยายน 2558 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และมอบทุนการศึกษา 
ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ณ หอประชุม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 
   
 
ติว GAT เชื่อมโยง
 

วันที่ 3 กันยายน 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้รับเกียรติจาก บริษัทในเครืือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน)

จัดอาจารย์ติวเตอร์ชั้นนำของเมืองไทย มาติว GAT เชื่อมโยง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

 
   
 
แถลงข่าวทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย
 

 
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานแถลงข่าว
ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18 ณ บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 
   
 
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
 

วันที่ 28  สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนืื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอาคาร ๕
 
   
 
กิจกรรมแนะแนวเพื่ออาชีพ
 

วันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่ออาชีพ

โดยมีพลเอกจริยะ  ทองทับ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นประธาน

 
   
 
ข่าวการศึกษา
 


อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
ข่าวแนะแนวการศึกษา (รับตรง)
 

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

 
   
 
news
 
Prakhanong Pittayalai Sport Day 2014
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
 
   
 
 
ผู้อำนวยการ

นายไพบูลย์  กล้าหาญ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 
มุมผู้บริหาร
ส่งข้อความถึงผู้บริหาร
 
สื่อการสอนของครู
 
ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
เว็บไซต์ความรู้ 
หนังสือออนไลน์

 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster