ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1   
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.2    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.3    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.6
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2/2560
 
ตารางสอนระดับชั้น ม.1
ตารางสอนระดับชั้น ม.2
ตารางสอนระดับชั้น ม.3
ตารางสอนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนระดับชั้น ม.6
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศห้องเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 

-----> รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 


 
ปฏิทินเดือนพฤษภาคม 2561
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอรทัย  พรโกศลสิริเลิศ
เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ
โดยมีนายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ส่งมอบ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
มีการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญวันครบรอบ 60 ปี พระโขนงพิทยาลัย ณ หอประชุม
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยท่าน ดร.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธี โดยมีนายคณิต จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ได้มีท่านอดีต สส.สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 นางอรทัย พรโกศล สิริเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จากนั้นผู้ปกครอง
พบครูประจำชั้นที่ห้องเรียนเพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา
รับรางวัลประกวดหนังสั้น

              
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทืม P.K.Station Film โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดภาพยนตร์สั้น
โครงการ Amuse & Amaze season2 มหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และได้รับการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4

      บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนักเรียน
รับรายงานตัว นักเรียน ม.1
       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561 เข้ารายงานตัว  ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
news
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster