ห้องเรียนดิจิตอล
Username
Password
Register Newuser
 
เมนูหลัก
 
 แผนที่เข้าโรงเรียน
 ประวัติ
 เกียรติประวัติ
 คณะผู้บริหารโรงเรียน
 ครูภาษาไทย
 ครูคณิตศาสตร์
 ครูวิทยาศาสตร์
 ครูสังคมศึกษาฯ
 ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
 ครูศิลปะ
 ครูการงานอาชีพฯ
 ครูภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 

   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   สพท. กทม. เขต 1
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   ครูบ้านนอกดอทคอม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   กองทุนกู้ย้ม (กยศ.)
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   UTQ
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ข่าว
 
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
คลังข้อสอบ
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
เกียรติประวัติ
 
พ.ศ. 2500 ผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย แห่งชุมชนบางจาก ได้เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีที่เรียนหนังสือ

พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญ ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ตำบลจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จำนวน 33 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนพระโขนง อังษรย่อนามโรงเรียน พ.ข. เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในปีแรก เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน นักเรียน 301 คน ครู-อาจารย์ 12 คน นายชุบ กายสิทธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-ม.ศ.5) โดยมีนักเรียนแผนกศิลปะ 2 ห้องเรียนจำนวน 61 คน ต่อมาจึงมีนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวจุไร ลียากาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

พ.ศ. 2518 ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก สร้างคำขวัญของโรงเรียน "ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ"

พ.ศ. 2521 ก่อตั้งมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก

พ.ศ. 2527 ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 25 ปี ชุมนุมนักเรียนเก่าฯ ได้ร่วมกันจัดงานฉลอง และจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน พ.ต.ต.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

พ.ศ. 2528 จัดพิธีบรรจุพระธาตุและเบิกพระเจตร พระพุทธศากยมุนีศรีปัญญา'85 (หลวงพ่อสุข) พระพุทธรูปปางลีลา สูง 1.80 เมตร ซึ่งคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสายปัญญา รุ่นปีการศึกษา 2548 มอบให้มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พ.ศ. 2532 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2537 จัดสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงเกียรติประวัติของโรงเรียน

พ.ศ. 2539 สมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย สนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท
จัดสร้างศาลาปฏิคมเพื่อใช้เป็นที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าฯ และงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ต่อมาใช้ชื่ออาคารสมาคมนักเรียนเก่าฯ ติดตั้งระบบเครือข่ายค้นคว้าทางไกล(INTERNET) โดยโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ NECTEC

พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการสวัสดิการโรงอาหาร, สวัสดิการน้ำดื่มตราพระโขนงพิทยาลัย

พ.ศ. 2541 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในชุด บูรพประทีป และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเฟสปิดเกม ประเภทกองเชียร์ ประเทศมาเก๊า จัดสร้างสนามวอลเลย์บอล ลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยได้รับงบประมาณจากโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดลานกีฬาต้านยาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543 จัดสร้าง "ศาลาจุไร ลียากาศ" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่ท่านได้เป็นผู้วางโครงสร้างการบริหาร และสร้างแผนแม่บทหลักที่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากจนถึงปัจจับัน โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประเภทสถานศึกษาน่ามองจากเขตพระโขนง จัดตั้งธนาคารโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัล ห้องสมุดอัจฉริยะ ของชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาได้รับเกียรติบัตร "ร้านอาหารสะอาดในสถานศึกษา" จากกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่สอนจริยธรรมดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

พ.ศ. 2545 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและ ลด ละ เลิก สารเสพติดของเยาวชน ในโครงการของมูลนิธิธารน้ำใจและมูลนิธิแม่บ้านอาสา (รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์) จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2546 ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัล ลานกีฬาดีเด่นกลุ่มเขตเจ้าพระยา และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทลานกีฬาโรงเรียน จากการประกวดลานกีฬาดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547-2551 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนกำลังเร่งรัดพัฒนาคุณภาพให้มีความเข้มและทันสมัย การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปให้มีความสะอาด สวยงาน ร่มรื่น เพื่อเตรียมพร้อมให้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารโรงเรียนของ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 ได้มีความเป็นเลิศ และก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป

พ.ศ. 2551-2554 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการชเนศร์  นาคนิยม ได้พัฒนาโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ บูรณะฐานพระพุทธรูป(หลวงพ่อสุข) จัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สวยงาม

19 ธันวาคม 2554  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอต้อนรับผู้อำนวยการถวิล  ศรีใจงาม เข้ามาบริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ซึ่งจะนำโรงเรียนของเราไปสู่สากลและมีความเป็นพลโลก

 
 
 

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : webmaster