เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
พัฒนาเว็บไซต์โดย  :  นางสาวณภัทร   สหคุณชัย และ ธนัตถ์สรณ์ เรขะพรประสิทธิ์  ร่วมกับ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040